CLOCKSHIFT

Risikoen for brystkreft og epigenetiske effekter av natt-skiftarbeid og livsstil.

Arbeidspakkar

 Prosjektet er organisert i fem tematiske arbeidspakkar (work packages, WP)

WP1 – Metyleringsstatus av sentrale cirkadiske gen og tumorsuppressorgen i ein tverrsnittstudie av polske sjukepleiarar og jordmødrer

WP2 – Epigenetiske endringar i sentrale cirkadiske gen, gen for melatoninreseptorar og gen for kvinnelege hormonreseptorar, og risiko for brystkreft bland norske sjukepleiarar

WP3 – Nattskiftarbeid, livsstilfaktorar og metyleringsstatus i utvalde gen involvert i brystkreftutvikling

WP4 – Roterande nattskiftarbeid, kjønnshormon og metyleringsmønster til sentrale cirkadiske gen

WP5 – Nattskiftarbeid, kronotype, søvnforstyrringar og metyleringsstatus til sentrale cirkadiske gen og utvalde cellesyklusregulerande gen

 schemat projektu norweski