CLOCKSHIFT

Risikoen for brystkreft og epigenetiske effekter av natt-skiftarbeid og livsstil.

WP4

Roterande nattskiftarbeid, kjønnshormon og metyleringsmønsteret til sentrale cirkadiske gen

Prosjektleiar: Beata Pepłońska (Nofer Institute of Occupational Medicine, NIOM)

Målet med WP4 er å studere samanhengen mellom roterande nattskiftarbeid hjå sjukepleiarar/jordmødrer, metyleringsmønsteret til cirkadiske gen og ei rekkje hormonelle faktorar (til dømes nivået av estradiol, testosteron og DHEAS). Analysane vert utført på blodprøver samla inn gjennom ein polsk tverrsnittstudie (for meir info sjå ”Studiepopulasjonar og materiale”). Epidemiologiske og molekylære analyser vil verte utførte ved NIOM.