CLOCKSHIFT

Risikoen for brystkreft og epigenetiske effekter av natt-skiftarbeid og livsstil.

WP5

Nattskiftarbeid, kronotype, søvnforstyrringar og metyleringsstatus til sentrale cirkadiske gen og utvalde cellesyklusregulerande gen

Prosjektleiar: Beata Pepłońska (Nofer Institute of Occupational Medicine, NIOM)

Målet med WP5 er å sjå på ein mogleg samanheng mellom nattarbeid, søvnforstyrringar og metyleringsstatus til ei rekkje cirkadiske og cellesyklusregulerande gen. Evaluering av kronotype er viktig for analyse av søvnforstyrringsstudiar og kronotype vil difor verte vurdert for kvinner som har teke del i ein polske tverrsnittstudie (for meir info om tverrsnittstudien sjå ”Studiepopulasjonar og materiale”). Pittsburg søvnkvalitetsspørjeskjema, eit validert verktøy for evaluering av søvnkvalitet, vil verte nytta saman med dagboknotat om søvnmønster. Alle analysane vert gjennomført ved NIOM.