CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia. CLOCKSHIFT

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet, stanowi 22,8% całkowitej liczby przypadków raka na całym świecie (Globocan, 2008). Związek między pracą na nocnej zmianie a ryzykiem powstania raka stał się w ciągu ostatnich lat przedmiotem uwagi badaczy na całym świecie, także w Polsce i Norwegii.

Mimo coraz liczniejszych dowodów wskazujących na związek między pracą w nocy i ryzykiem zachorowania na raka piersi, mechanizmy leżące u podstaw tej zależności nie zostały jeszcze wyjaśnione.
Poprzez wspólną inicjatywę polskich i norweskich badaczy będzie można przetestować hipotezy dla rozstrzygnięcia kilku kluczowych kwestii potencjalnie istotnych dla kancerogenezy piersi u kobiet z ekspozycją na pracę na nocnej zmianie.

Podstawowym celem projektu jest zbadanie związku między pracą w nocy a ryzykiem raka piersi, z uwzględnieniem efektów epigenetycznych. Głównym mechanizmem epigenetycznym mogącym wpływać na ekspresję genów jest zmiana poziomu metylacji 5-metylocytozyny (5meC) w promotorowych regionach genów. Przedmiotem analizy będą: całkowita metylacja i stopień metylacji promotorów kluczowych genów cyklu dobowego, receptorów melatoniny, receptorów estrogenu i progesteronu, genów regulacji cyklu komórkowego i genów supresorowych.

Zostaną przeanalizowane dane i próbki biologiczne z dwóch badań epidemiologicznych: zagnieżdżonego badania kliniczno-kontrolnego kohorty norweskich pielęgniarek i badania przekrojowego pielęgniarek i położnych w Polsce. W norweskim badaniu porównany zostanie poziom metylacji w DNA pobranym od kobiet z rakiem piersi i grupy kontrolnej. W obu badaniach (norweskim i polskim) analizowane będą potencjalne efekty epigenetyczne pracy w czasie nocnej zmiany. Analizowany będzie także związek między czynnikami stylu życia: dietą, spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, aktywnością fizyczną, niedostatkiem snu i metylacją genów supresorowych. Wyniki projektu dostarczą nowej wiedzy o mechanizmach leżących u podłoża zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet pracujących na nocnej zmianie. Niektórym epigenetycznym zdarzeniom można zapobiec, dlatego wyniki tego badania mogą doprowadzić do stworzenia nowych strategii w profilaktyce nowotworów.

Kontakt

tel. (042) 631 45 68
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8

e-mail: impx@imp.lodz.pl
www.imp.lodz.pl