CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

Norweskie badanie kliniczno-kontrolne

Kohorta 49.402 pielęgniarek, które ukończyły 3-letnią szkołyę pielęgniarską pomiędzy 1914 i 1985 r., założona została w 2004 roku, w oparciu o informacje z Norweskiego Zarządu Rejestru Zdrowia Pielęgniarek. Badanie kliniczno-kontrolne oparte o wywiad 1182 kobiet w wieku 35-74 zostało zagnieżdżone wewnątrz ustalonej krajowej kohorty norweskich pielęgniarek (szczegóły patrz praca Lie i wsp. 2011). Pomiędzy 1990 rokiem a 2007, u 563 kobiet zdiagnozowano i potwierdzono histopatologicznie inwazyjnego raka piersi, które nadal żyły do lutego 2009 roku. Kobiety te wyraziły zgodę na badania i dostarczyły informacji o historii pracy jako pielęgniarki w ostatnim roku oraz dostarczyły próbki śliny dla analiz genetycznych. Grupę kontrolną (o liczebności 619 kobiet) dobrano wielkością do liczby przypadków raka piersi w danym roku zdiagnozowania oraz według 5-letnich grup wiekowych. Wyizolowano DNA z 563 próbek śliny dostarczonych od grupy przypadków i 619 próbek śliny od grupy kontrolnej i zdeponowano w temperaturze -20°C.