CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

Polskie badanie przekrojowe

Do badania przekrojowego wylosowano pielęgniarki i położne z bazy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Do badania kwalifikowały się aktualnie pracujące pielęgniarki i położne w wieku 40-60 lat. Zgodę na badanie wyraziło 725 kobiet (co stanowiło 84% z wszystkich kobiet kwalifikujących się). Wśród 725 kobiet biorących udział w badaniu 354 pracowały w systemie rotacyjnych zmian nocnych zaś 371 pielęgniarek pracowało w ciągu dnia (więcej informacji w pracy Pepłońska i wsp. 2012). Dane dotyczące historii zawodowej, i informacji o potencjalnych czynnikach zakłócających, zebrano za pomocą kwestionariusza wywiadu. Zmierzono ciężar ciała, wzrost oraz obwód tali i bioder. Zebrano próbki materiału biologicznego od 705 kobiet. DNA zostało wyizolowane z krwi i zamrożone do przechowania w temperaturze -50°C. Dane dotyczące pracy zawodowej zebrane za pomocą kwestionariusza, uwzględniały informacje o aktualnej pracy oraz o każdej poprzedniej pracy wykonywanej przez co najmniej pół roku. Dodatkowo zebrano dane dotyczące snu oraz pracy za pomocą dzienniczka w tygodniu poprzedzającym pobranie krwi.