CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

Cele

Szczegółowe cele obejmują:

1. Ocenę, czy praca w nocy ma epigenetyczny wpływ na globalną metylację oraz na wzór metylacji miejsc promotorowych genów cyklu okołodobowego (PER1, PER2, PER3, BMAL1, CLOCK, CRY1, CRY2, NPAS2) i genów regulatorowych cyklu komórkowego (TP53, CDKN1A, CDKN2A, RB1, BRCA1, BRCA2).

2. Ocenę, czy wzór metylacji miejsc promotorowych genów cyklu okołodobowego (PER1, PER2, BMAL1, CLOCK, CRY1) genów receptorów melatoniny (MTNR1A, MTNR1B), i genów receptorów hormonów sterydowych (ER-a, ER-b, PR) różni się u grupy chorych na raka piersi i u grupy kontrolnej.

3. Zbadanie związku pomiędzy pracą zmianową w nocy i snem (z określeniem chronotypu, jako potencjalnego czynnika modyfikującego), wybranymi czynnikami żywieniowymi (spożycie folianów), otyłością, spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, aktywnością fizyczną, brakiem snu oraz związku pomiędzy czynnikami stylu życia a wzorem metylacji miejsc promotorowych genów regulatorowych cyklu komórkowego (TP53, CDKN1A, CDKN2A, RB1, BRCA1, BRCA2).

4. Zbadanie związku pomiędzy pracą w nocy a stężeniem hormonów (estradiolu, testosteronu i DHEAS) i związku pomiędzy stężeniem hormonów i wzorem metylacji miejsc promotorowych genów cyklu okołodobowego (PER1, PER2, PER3, BMAL1, CLOCK, CRY1, CRY2, NPAS2).