CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

Kontakt

Promotor projektu

Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź, Polska

Pracownia Epidemiologii, Zakład Epidemiologii Środowiskowej
Kierownik projektu  dr hab. n.med. Beata Pepłońska
tel: (+48) 42 631 46 82
e-mail: beatap@imp.lodz.pl

Koordynator projektu  mgr Weronika Burdelak
tel: (+48) 42 631 45 68
e-mail: weburd@imp.lodz.pl

Koordynator projektu mgr Agnieszka Bukowska
tel: (+48) 42 631 45 68
e-mail: bukowska@imp.lodz.pl

 

Partnerzy projektu

National Institute of Occupational Health (NIOH, STAMI) in Oslo
Gydas vei 8 
0363 Oslo, Noreg

Koordynator projektu Shanbeh Zienolddiny, PhD
tel: (+47) 23 19 52 84
e-mail: shan.zienolddiny@stami.no