CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

Partnerzy projektu

National Institute of Occupational Health (NIOH, STAMI) jest częścią międzynarodowego środowiska naukowego. Instytut ma swój udział w ogólnoświatowej wiedzy poprzez wysokiej, jakości publikacje naukowe udostępniane przez Norwegię. Poza dużym udziałem we współpracy międzynarodowej, NIOM uczestniczy również we szeregu współprac na poziomie wydziałów. Department of Chemical and Biological Working Environment (NIOH) pracuje nad mapowaniem i identyfikacji zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy, które mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia pracowników, jak również nad mechanizmami dochodzenia do wypadów i obrażeń w pracy.

 
STAMI nowe logo eng


The Cancer Registry of Norway (Kreftregisteret) jest jednym z najstarszych krajowych rejestrów nowotworów na świecie. To, w połączeniu z niepowtarzalnym osobistym numerem identyfikacyjnym stosowanym w Norwegii, sprawia, że dane z rejestru przydają się także na arenie międzynarodowej, dla ustanowienia nowej wiedzy poprzez badania naukowe i upowszechnianie informacji na temat nowotworów. Rejestr jest częścią South-Eastern Norway Regional Health Authority i działa, jako niezależna instytucja w Oslo University Hospital Trust. Rejestr jest odpowiedzialny za krajowe programy badan przesiewowych: Program badań przesiewowych Raka piersi i raka szyjki macicy. Kompetencje Rejestru w zakresie diagnostyki i leczenia stale są podnoszone.  Przy czym Rejestr Nowotworowy w ciągu 20 lat swojej pracy i przy współpracy z środowiskiem klinicznym w Norwegii opracował rejestry kliniczne dla poprawy w leczeniu nowotworów.

norwegian cancer registry
 
Główny badacz (NIOH): dr Shanbeh Zienolddiny