CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

Promotorzy projektu

Promotorem projektu jest Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J Nofera w Łodzi (IMP), Polska.

Instytut jest dużą instytucją (zatrudniającą około 400 pracowników, w 15 Zakładach, włączając w to 3 oddziały kliniczne) pracująca nieprzerwanie od 1954 roku. Instytut ścisłe współpracuje z Światową Organizacją Zdrowia od 1976 roku, jako Centrum Współpracy w zakresie medycyny pracy oraz współpracuje z innymi instytucjami międzynarodowymi (ICOH, EDICHEM, IARC, EUROTOX, ACGIH, EUPHA, ASPHER, EASOM, IUPAC, Uniwersytet w Iowa, Uniwersytet w Nowym Yorku w Albany, National Cancer Institute).

Instytut Medycyny Pracy zaklasyfikowany jest przez Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 1 kategorii naukowej instytucji naukowych. Instytut jest koordynatorem pracy w Europejskiej sieci  doskonalenia zrzeszającej partnerów z 14 Europejskich krajów – ECNIS/ECNIS2 (2005-2013).

Zakłady Epidemiologii Środowiskowej, Toksykologii i Kancerogenezy, Immunotoksykologii, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych oraz Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy połączyły swe siły i utworzyły w 2001r. Centrum Doskonałości Biologii Molekularnej i Epidemiologii Raka środowiskowego i Zawodowego (Centre of Excellence in Molecular Biology and Epidemiology of Occupational and Environmental Cancer – EPIMOL), jako integralna część IMP, dla lepszej integracji badań i działań w celu zapewnienia kompleksowego podejścia do problemu oceny ryzyka zdrowotnego w następstwie ekspozycji na czynniki rakotwórcze w środowisku pracy oraz środowisku naturalnym.

Wiodący udział w zaplanowanych pracach badawczych ma Zakład Epidemiologii Środowiskowej. Zakład ten prowadzi badania epidemiologiczne dotyczące wpływu czynników środowiskowych, zarówno zawodowych jak i pozazawodowych, na stan zdrowia wybranych populacji. Zakład uczestniczy w kilku międzynarodowych, wieloośrodkowych projektach dotyczących nowotworów lub zawodowej ekspozycji na czynniki rakotwórcze, między innymi w IARC, koordynuje projekt dotyczący raka płuc oraz raka nerek, finansowany przez NCI projekt dotyczący raka piersi, endometrium i jajników, wspierany przez FP5 projekt dotyczący oceny narażenia w przemyśle przetwórstwa gumowego.

Główny badacz (IMP): prof. dr hab. Pepata Pepłońska

                                        imp