CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

Workpackages

Projekt wyodrębnia 5 tematycznych grup pracy (workpackages):

WP1 – Status metylacji genów rytmu okołodobowego i  genów supresorowych nowotworów w badaniu przekrojowym polskich pielęgniarek.

WP2 – Zmiany epigenetyczne genów cyklu okołodobowego, receptorów melatoniny i receptorów hormonów płciowych żeńskich w raku piersi Norweskich pielęgniarek.

WP3 – Praca w nocy, czynniki stylu życia i status metylacji wybranych genów biorących udział w kancerogenezie raka piersi.

WP4 – Praca w systemie rotacyjnych zmian nocnych, hormony płciowe a wzór metylacji genów rytmu okołodobowego.

WP5 – Praca w nocy, chronotyp, zaburzenia snu a status metylacji genów rytmu okołodobowego i genów regulatorowych cyklu komórkowego.


Struktura projektu wg. workpackages i ich prowadzących

schemat projektu pl