CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

WP2

Zmiany epigenetyczne genów cyklu okołodobowego, receptorów melatoniny i receptorów hormonów płciowych żeńskich w badaniu raka piersi Norweskich pielęgniarek.

Prowadzący: Dr Shanbeh Zienolddiny

Głównym celem tego WP jest zbadanie zmian epigenetycznych (status metylacji 5-metylocytozyny w DNA) w podstawowych genach zegarowych, genach kodujących receptory melatoniny i receptory żeńskich hormonów w zależności od pracy zmianowej i ryzyka zachorowania na raka piersi w badaniu kliniczno-kontrolnym pielęgniarek norweskich wykonujących pracę w nocy (więcej informacji, patrz "Badana populacja"). Następny cel to zbadanie funkcjonalnych efektów polimorfizmów genów prawdopodobnie modyfikujących ryzyko zachorowania na raka piersi u pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym w nocy w zależności od statusu metylacji określonych genów. Analizy molekularne oraz analizy danych będą wykonane w the National Institute of Occupational Medicine, w Oslo w Norwegii, z wykorzystaniem zamrożonych próbek DNA, wyizolowanego z śliny zebranej od 563 pielęgniarek z zdiagnozowanym rakiem piersi oraz dobranych kontrolnie 619 pielęgniarek bez raka piersi (z czego zostanie losowo wybranych 900 podmiotów, reprezentujących trzy grupy według ekspozycji: pracowników dziennych, pracowników zmianowych krótko pracujących oraz pracujących długo w tym systemie).