CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

WP4

Praca w systemie rotacyjnych zmian nocnych, hormony płciowe a wzór metylacji genów rytmu okołodobowego.

Prowadzący: Prof. dr hab. Beata Pepłońska

Celem tego WP jest badanie związku pomiędzy pracą w nocy pielęgniarek i położnych, wzorem metylacji genów rytmu okołodobowego i wybranymi czynnikami hormonalnymi (estradiolem, testosteronem i DHEAS). W tym celu będą wykorzystane dane z badania przekrojowego pielęgniarek i położnych (n=725 kobiet) (więcej informacji, patrz "Badana populacja"). Podczas badania pierwotnego zebrano dane dotyczące historii zatrudnienia oraz dane o potencjalnych czynnikach zakłócających. Na podstawie zebranych od osób badanych próbek krwi, określono stężenia estradiolu, testosteronu i DHEAS. Określenie metylacji genów rytmu okołodobowego (BMAL1, CLOCK, Per1, Per2, Per3, Cry1, Cry 2, NPAS2) będzie wykonane w obecnym projekcie i opisane zostało w WP1. Analizy epidemiologiczne będą wykonane w Pracowni Epidemiologii Instytutu Medycyny Pracy. Średnie skorygowane stężenia hormonów obliczone będą za pomocą regresji liniowej z włączeniem do analizy najważniejszych czynników zakłócających. Zbadany będzie związek pomiędzy metylacją genów rytmu okołodobowego a stężeniami hormonów.