CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

WP5

Praca w nocy, chronotyp, zaburzenia snu a status metylacji genów rytmu okołodobowego i genów regulatorowych cyklu komórkowego.

Prowadzący: mgr Agnieszka Bukowska

Głównym celem tego WP jest ocena związku pomiędzy pracą w nocy, zaburzeniami snu oraz metylacją genów rytmu okołodobowego (BMAL1, CLOCK, Per1, Per2, Per3, Cry1, Cry2, NPAS2) i wybranych genów regulatorowych cyklu komórkowego (TP53, CDKN2A, RB1, BRCA1, BRCA2). Ponieważ chronotyp (poranny-wieczorny) ma zasadnicze znaczenie dla analizy zaburzeń snu, zaplanowano wykonanie wywiadu wśród kobiet, które wzięły udział w badaniu przekrojowym Polskich pielęgniarek i położnych (więcj informacji, patrz, "Badana populacja"), przy wykorzystaniu  zwalidowanego narzędzia do oceny chronotypu (np. Morningness-Eveningness Questionnaire). Dane zgromadzone za pomocą Pittsburg Sleep Quality Questionnaire – zwalidowanego narzędzia do oceny jakości snu, zostaną wykorzystane w analizach związku pomiędzy pracą w nocy i jakością snu. Dodatkowo, zostaną wykorzystane dane zebrane za pomocą tygodniowego dzienniczka (wraz z godzinami zasypiania i przebudzenia). DNA zostało wyizolowane z leukocytów z krwi obwodowej i zamrożone. Określenie metylacji genów rytmu okołodobowego i regulatorów cyklu komórkowego zostanie wykonane w trakcie obecnego projektu i zostało opisane w WP1. Analizy epidemiologiczne zostaną wykonane w Pracowni Epidemiologii Instytutu Medycyny Pracy.